Tag: สูตร Cinnamon Rolls

คลาส Cinnamon Rolls and Babka

คลาสนี้นร.จะได้อะไร? เรียนรู้การทำขนมปังหวาน 2 แบบ คือ Cinnamon Rolls และ Babka ซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดได้ในหลายๆรูปแบบ ในตำราจะมีสูตรพิเศษที่สามารถประยุกต์เป็นสูตรเจหรือผสมผักเพิ่มลงไปได้ เพื่อเพิ่มจุดขายและสร้างอรรถรส เรียนรู้ทฤษฏี,การคำนวณ Baker’s Percentage และเทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับการทำขนมปัง เตรียมแป้งโดว์,การนวด,การหมัก,การพักแป้ง,การขึ้นรูป,และการอบ ในคลาสเราจะเน้นการทำขนมด้วยมือล้วนๆ เน้นเครื่องจักรน้อยหน่อย ข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้เน้นให้หาซื้อง่าย จับต้องถึงและสามารถกลับเอาไปทำที่บ้านได้ทุกคน อภิปรายเรื่องวัตถุดิบ,วัตถุดิบมีความสำคัญอย่างไร,อุปกรณ์และเทคนิคในการทำอย่างละเอียด นร.จะได้ขนมกลับบ้านทุกคนและตำราอย่างละเอียด 1 ฉบับ แพมจะเตรียมอุปกรณ์,วัตถุดิบในการทำ ,อาหารเที่ยง,ของว่างและเครื่องดื่มตลอดคลาส คลาสระดับนี้เหมาะสมกับทุกคนค่ะ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ จุดมุ่งหมายสูงสุดของแพมต่อคลาสนี้? อยากให้นร.ทุกคนทำได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไฮโซ(หลายครั้งแพมก็อบขนมปังด้วยเตาติ๊งธรรมดา) และสามารถใช้ความรู้นี้ต่อยอดได้อีกในอนาคต ระยะเวลาในการเรียน […]