Tag: <span>Paris Trip</span>

Bonjour France ~ enjoy our first day!

การเดินทางรอบนี้ พวกเราสองคนต้องยอมรับเลยว่าวางแผนมานานมาก 555+! เพราะพวกเรากะท่องเที่ยวทั่วยุโรปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ บวกกับอยากไปหลายๆประเทศด้วยค่ะ ดังนั้นจึงต้องวางแผนให้ได้ เก็บเงินให้ได้… ในที่สุด ความฝันที่พวกเราเขียนไว้ก็มาถึง…ขอตั้งชื่อเรื่องราวนี้ว่า “Bonjour Paris!”